Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2017

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

Raport z dnia: 2017-07-20 16:15

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 r. Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).