Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2013

Zakończenie sporu zbiorowego

Raport z dnia: 2013-06-21 00:00

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) powziął informację o komunikacie trzech Organizacji Związkowych pozostających w sporze zbiorowym ze Spółką, dotyczącym wyników referendum strajkowego.

Zgodnie z komunikatem, Komisja Referendalna stwierdziła nieważność referendum strajkowego, przeprowadzonego w PCC Exol SA, co wyczerpuje możliwości kontynuacji tego sporu zbiorowego.

Informacje o sporze zbiorowym opublikowane zostały raportem bieżącym nr 8/2013, 13/2013 oraz 16/2013.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.