Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2012

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA

Raport z dnia: 2012-09-18 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 17 września br. uchwały nr 923/2012 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznaczył na 19 września 2012 r. dzień ostatniego notowania 9.927.231 (dziewięciu milionów dziewięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy dwustu trzydziestu jeden) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00028”.