Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZA w dniu 25.06.2013 r.

Raport z dnia: 2013-06-25 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC Exol SA, które odbyło się 25 czerwca 2013 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

1. PCC SE, posiadająca 162 557 143 sztuk akcji Spółki, w tym 135 323 143 akcji imiennych i 27 234 000 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 286 623 143 głosów, w tym 259 389 143 głosów wynikających z akcji imiennych i 27 234 000 głosów wynikających z akcji zwykłych, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 96,65 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Exol S.A. wynosi 172 484 374. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.