Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 27.04.2021 r.

Raport z dnia: 2021-04-27 15:07

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 kwietnia 2021 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 150 988 026 akcjami i 275 054 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 15 664 883 akcjami na okaziciela i 15 664 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,99% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,65% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 172 814 828 . Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 880 828.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.