Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 26.04.2023 r.

Raport z dnia: 2023-04-26 16:57

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26 kwietnia 2023 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 151 648 640 akcjami i 275 714 640 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 16 325 497 akcjami na okaziciela i 16 325 497 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,96% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,46% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 174 136 643. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 298 202 643.