Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 20 maja 2024 r.

Raport z dnia: 2024-05-20 18:37

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 maja 2024 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 151 648 640 akcjami i 275 714 640 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 16 325 497 akcjami na okaziciela i 16 325 497 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,55% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,46% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 174 136 643. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 298 202 643.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.