Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 20.04.2018 r.

Raport z dnia: 2018-04-20 19:41

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 kwietnia 2018 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 148 033 766 akcjami i 272 099 766 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennych i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych i 12 710 623 akcjami zwykłych na okaziciela 12 710 623 głosami wynikającymi z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 99,97% w liczbie głosów uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz  91,75%% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.