Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 16 maja 2016 r.

Raport z dnia: 2016-05-16 02:00

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 16 maja 2016 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

PCC SE, posiadająca 138 757 133 akcje Spółki, w tym 135 323 143 akcje imienne i 3 433 990 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 262 823 133 głosami, w tym 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych i 3 433 990 głosami wynikającymi z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,63% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.