Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 23.02.2023 r.

Raport z dnia: 2023-02-23 12:29

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 23 lutego 2023 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

– PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 139 811 457 akcjami i 263 877 457 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 4 488 314 akcjami na okaziciela i 4 488 314 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,99% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,49% w ogólnej liczbie głosów.

 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 174 136 643. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 298 202 643.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.