Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 18.08.2014 r.

Raport z dnia: 2014-08-19 16:00

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC EXOL SA, które odbyło się 18 sierpnia 2014 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał następujący akcjonariusz: 

PCC SE, posiadająca 138 057 133 akcje Spółki, w tym 135 323 143 akcji imiennych i 2 733 990 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 262 123 133 głosami, w tym 259 389 143 głosów wynikających z akcji imiennych i 2 733 990 głosów wynikających z akcji zwykłych, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,39 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Exol S.A. wynosi 172 484 374.

Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.