Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 11.01.2016 r.

Raport z dnia: 2016-01-11 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC EXOL SA, które odbyło się 11 stycznia 2016 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

1. PCC SE, posiadająca 137 872 143 akcje Spółki, w tym 135 323 143 akcji imiennych i 2 549 000 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 261 938 143 głosami, w tym 259 389 143 głosów wynikających z akcji imiennych i 2 549 000 głosów wynikających z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,97% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,33 % w ogólnej liczbie głosów.

2. Carlson Ventures International Limited, posiadający 26 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 26 000 000 głosami, co stanowi 9,03% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,77 % w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374.

Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.