Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 10 listopada 2015 r.

Raport z dnia: 2015-11-10 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC EXOL S.A., które odbyło się 10 listopada 2015 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374.

Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.