Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 09.01.2018 r.

Raport z dnia: 2018-01-09 18:53

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 9 stycznia 2018 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 136 196 583 akcjami i 260 262 583 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennych i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych i 873 440 akcjami zwykłych na okaziciela i 873 440 głosami wynikającymi z akcji zwykłych na okaziciela.

Stanowi to 100% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 87,76% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL S.A. wynosi 172 484 374. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 550 374.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.