Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2022

Wprowadzenie akcji serii F do obrotu

Raport z dnia: 2022-08-03 22:23

Zarząd spółki PCC EXOL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2022 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) uchwałę nr 744/2022, w której Zarząd GPW:

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim