Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2024

Wcześniejszy wykup obligacji serii C1

Raport z dnia: 2024-05-21 22:33

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2024 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 8/2020 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii C1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C1 („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C1”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C1 podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach IV Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 29 maja 2024 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 3 czerwca 2024 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie Spółka, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii C1 kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C1.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C1.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku