Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2020

Wcześniejszy wykup obligacji serii A1

Raport z dnia: 2020-01-28 16:27

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2020 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 10 czerwca 2016 r. nr 61/2016 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A1 („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A1”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A1 podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 13 lutego 2020 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 6 lutego 2020 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii A1 kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A1.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A1.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)