Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2014

Utworzenie spółki zależnej na Filipinach

Raport z dnia: 2014-05-30 17:17

Zarząd PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że powziął dziś informację o rejestracji w dniu 26 maja 2014 roku spółki zależnej PCC EXOL PHILIPPINES INC. z siedzibą w Batangas (Filipiny).

Zadaniem tej spółki będzie wytwarzanie półproduktów takich jak: alkohole oraz kwasy tłuszczowe, przeznaczonych i wykorzystywanych w podstawowej działalności Spółki oraz sprzedaż ich nadwyżek. Produkcja będzie miała miejsce na terenie nieruchomości fabrycznej wydzierżawionej wraz z wyposażeniem, znajdującej się w Batangas.

Fakt zawarcia umowy dzierżawy Spółka podała do publicznej wiadomości zgodnie z raportem bieżącym nr 02/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)