Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 44/2022

Umorzenie postępowania

Raport z dnia: 2022-10-28 16:26

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 28 października 2022 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o braku wpływu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 12.10.2022 r. o umorzeniu postępowania prowadzonego w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone (dalej: „HH Technology”), o którym to postępowaniu PCC EXOL informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 05.09.2019 r.

Tym samym zostaje zakończone postępowanie wszczęte w wyniku pozwu HH Technology.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.