Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2023

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Raport z dnia: 2023-04-26 16:49

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 26 kwietnia 2023 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim