Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2014

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

Raport z dnia: 2014-06-26 08:00

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 26 czerwca 2014 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim