Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2019

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Raport z dnia: 2019-04-25 18:27

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 25 kwietnia 2019 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania