Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2015

Uchwały podjęte przez WZA w dniu 8 czerwca 2015 roku

Raport z dnia: 2015-06-08 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 08 czerwca 2015 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.