Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2013

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 8 stycznia 2013 r.

Raport z dnia: 2013-01-09 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 8 stycznia 2013 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim