Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport z dnia: 2012-10-18 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 17 października 2012 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim