Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Raport z dnia: 2015-01-30 00:00

Zarząd PCC Exol („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok: 20 marca 2015 r.

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku: 14 maja 2015 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku: 28 sierpnia 2015 r.

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku: 13 listopada 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku;

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku;

Na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie;

Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową. Dane prezentowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym zastaną poddane przeglądowi audytora.

Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim