Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2016

Termin publikacji prospektu emisyjnego

Raport z dnia: 2016-06-10 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że prospekt emisyjny I Programu Emisji Obligacji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 13 czerwca 2016 r.

Udostępnienie prospektu do wiadomości publicznej nastąpi w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta:
www.pcc-exol.eu.pl i www.pccinwestor.pl

oraz na stronie oferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem:
www.bdm.com.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych