Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2015

Stanowisko Zarządu PCC EXOL S.A. w sprawie planowanego połączenia PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.

Raport z dnia: 2015-12-28 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „PCC EXOL”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pisemne stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia PCC EXOL z Tensis Sp. z o.o., którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Stanowisko Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim