Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2018-01-05 15:10

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że w dniu dzisiejszym Pani Kamilla Spark złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 5 stycznia 2018 r. Nie zostały podane przyczyny złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim