Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2015

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport z dnia: 2015-11-27 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2015 r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.982.723 zł.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim