Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport z dnia: 2012-08-22 00:00
Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 927 231 zł, w drodze emisji akcji serii D.
Aktualnie kapitał Spółki wynosi 161 227 231,00 zł i dzieli się na :
1) 500 000 akcji serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda, które dają łącznie prawo do wykonywania 1 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 29 700 000 akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, które dają łącznie prawo do wykonywania 59 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3) 93 866 000 akcji serii C1, o wartości nominalnej 1 zł każda, które dają łącznie prawo do wykonywania 187 732 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) 27 234 000 akcji serii C2, o wartości nominalnej 1 zł każda, które dają łącznie prawo do wykonywania 27 234 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
5) 9 927 231 akcji serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda, które dają łącznie prawo do wykonywania 9 927 231głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji to: 530.399.234.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 Rozporządzenia