Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2019

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i tekst jednolity Statutu

Raport z dnia: 2019-05-31 15:03

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30 maja 2019 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem w dniu 19 kwietnia 2019 r. 165 227 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F („Akcje”) Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu, który objął Akcje w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego wprowadzonego uchwałą WZA z dnia 10 listopada 2015 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2015.

Wskutek wpisania powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 172 484 374 zł o kwotę 165 227 zł poprzez emisję Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, kapitał zakładowy Spółki po wydaniu Akcji Prezesowi Zarządu wynosi 172 649 601 zł i dzieli się na 172 649 601 akcji imiennych i zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, reprezentujących łącznie 296 715 601 głosów, w tym:

a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,
b) 29.700.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000,

c) 93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,
d) 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od 1 do 27.234.000,
e) 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 9.927.231,
f) 11.257.143 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 11.257.143,
g) 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach od nr 1 do 165.227.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów Akcji wynosi 1 817 496 zł.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Pliki do pobrania