Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2012

Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

Raport z dnia: 2012-09-19 00:00

Zarząd PCC EXOL S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do RB nr 10/2012 z dnia 17.09.2012 roku informuje, że Spółka otrzymała dziś Komunikat Działu Operacyjnego KDPW na temat rejestracji w Krajowym Depozycie w dniu 20 września 2012 roku następujących papierów wartościowych:

Emitent: PCC Exol S.A.
Kod ISIN: PLPCCEX00010
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 686/12 z dn. 14.09.2012 r.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.