Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 37/2020

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport z dnia: 2020-06-23 17:01

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza powołała Pana Mirosława Siwirskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała w sprawie powołania Członków Zarządu wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób zarządzających, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim