Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport z dnia: 2024-05-20 18:56

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2024 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Ciesielskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała w sprawie powołania Członków Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób zarządzających, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych