Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2014

Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport z dnia: 2014-06-27 13:00

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. powołało członków Rady Nadzorczej PCC Exol SA na kolejną kadencję w osobach: pan Waldemar Preussner, pan Alfred Pelzer, pan Wiesław Klimkowski, pani Kamilla Spark, pan Maciej Tybura oraz pan Daniel Ozon.

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014r. powołało członków Rady Nadzorczej PCC Exol SA na kolejną kadencję w osobach: pan Waldemar Preussner, pan Alfred Pelzer, pan Wiesław Klimkowski, pani Kamilla Spark, pan Maciej Tybura oraz pan Daniel Ozon.

Informacje dotyczące pani Kamilli Spark oraz Pana Macieja Tybury jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały podane odpowiednio w raportach bieżących RB nr 03/2013 z dnia 09.01.2013 i RB nr 18/2012 z dnia 18.10.2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.