Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2013

Powołanie nowego Członka Zarządu

Raport z dnia: 2013-04-12 00:00

Zarząd PCC Exol SA ("Spółka") informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczej Spółki w dniu 11 kwietnia 2013 roku pana Mirosława Siwirskiego na stanowisko Członka Zarządu. Pan Mirosław Siwirski będzie także pełnił funkcję Dyrektora Handlowego. Pan Mirosław Siwirski posiada wykształcenie wyższe, ukończył w 1995 roku Akademię Rolniczą we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Rolniczy), Wydział Rolnictwa, Specjalizacja: Genetyka i Hodowla Roślin.

Przebieg kariery zawodowej:

1995 – 1998 – Kierownik Sprzedaży Detalicznej oraz Kierownik Sprzedaży Hurtowej w firmie Star Foods SA,
1999 – 2000 – Kierownik Sprzedaży w Gastronomii w firmie Browary Dolnośląskie Piast S.A., 
2000 – 2003 – Dyrektor Handlowy w firmie Wojciechowscy Sp. z o.o., 
2003 – 2004 – Prezes Zarządu w firmie Dolnośląskie Centrum Dystrybucyjne Sp. z o.o., 
2004 – 2006 – Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Rokita Agro S.A., 
2006 – 2012 – Członek Zarządu w firmie Makhteshim-Agan Agro Poland SA (dawniej Rokita Agro S.A.), przy tym w latach 2008-2009 oraz 2010-2012 na stanowisku Prezesa Zarządu tej spółki, 
01-02.2013 – Dyrektor Generalny w firmie Makhteshim-Agan Agro Poland SA (dawniej Rokita Agro S.A.).

Pan Mirosław Siwirski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PCC Exol SA. Nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 
Pan Mirosław Siwirski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z powołaniem nowego Członka Zarządu, od dnia 11 kwietnia 2013 roku skład Zarządu Spółki będzie trzyosobowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami)