Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport z dnia: 2020-05-20 20:14

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2020 r. powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach: Pana Waldemara Franza Preussnera, Pana Alfreda Pelzera, Pana Wiesława Klimkowskiego, Pana Roberta Pabicha oraz Pana Arkadiusza Szymanka.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób nadzorujących, określone w § 10 pkt 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim