Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2024

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport z dnia: 2024-05-20 18:15

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2024 r. powołało 6 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach: Pana Waldemara Preussnera, Pana Alfreda Pelzera, Pana Wiesława Klimkowskiego, Pana Mirosław Siwirskiego, Pana Roberta Pabicha oraz Pana Arkadiusza Szymanka.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób nadzorujących, określone w § 10 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami) (dalej: „RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych”) , zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych