Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport z dnia: 2017-06-13 18:49

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2017 r. powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach: Pani Kamilli Spark, Pana Daniela Ozona, Pana Waldemara Preussnera, Pana Alfreda Pelzera oraz Pana Wiesława Klimkowskiego.

Informacje dotyczące w/w osób jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim