Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 49/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2020-09-30 18:14

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2020 r. powołało Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mirosława Siwirskiego.

Informacje dotyczące w/w osoby jako osoby nadzorującej, określone w § 10 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania