Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2013

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2013-01-09 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej PCC Exol SA dnia 8 stycznia 2013 roku Panią Kamillę Spark.

Pani Kamilla Spark posiada tytuł MBA (specjalizacja w finansach) Columbia University, Graduate School of Business (New York, USA), jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada licencję UK Chartered Director.
W 1995 r. pełniła funkcję Summer Associate Standard & Poor’s, w latach 1996-1998 była Associate Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, w latach 1998-2000 była Członkiem Rady Nadzorczej Energoinstal SA (wcześniej Instal Katowice SA), w latach 2002-2005 była Dyrektorem w Mezzanine Management Central Europe Ltd., natomiast w latach 2006-2010 pracowała jako Governor i Członek Komitetu Audytu w Long Road Sixth Form College w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Giza Polish Ventures.

Pani Kamilla Spark, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim