Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2012

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2012-10-18 00:00

Zarząd PCC Exol  S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej PCC Exol SA dnia 17 października 2012 roku pana Macieja Tyburę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim