Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2013

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie od osób zobowiązanych dotyczących transakcji zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie 2012 r.

Raport z dnia: 2013-01-31 00:00
Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. DzU z 2010 r. nr 211 poz. 1384, z późn. zm.) od osób zobowiązanych oraz posiadających dostęp do informacji poufnych zawiadomienia o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki dokonanych w okresie 2012 r. 
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prezes Zarządu Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 11 627 akcji Spółki po cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w ramach procesu IPO.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wiceprezes Zarządu Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 11 627 akcji Spółki po cenie 1,34 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w ramach umowy cywilnoprawnej.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 3 760 akcji Spółki, po cenie 1,34 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w ramach umowy cywilnoprawnej.
Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, Prokurent Spółki dokonał, w okresie 2012 roku, nabycia 18  600 akcji Spółki, po cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w ramach procesu IPO.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prokurent Spółki dokonał również, w okresie 2012 roku, nabycia lub zbycia 20 600 akcji Spółki:
 – w dniu 3 sierpnia 2012 roku, sprzedał 5 196 sztuk akcji, po cenie 1,42 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym ;
– w dniu 6 sierpnia 2012 roku, kupił 5 000 sztuk akcji, po cenie 1,30 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym;
– w dniu 9 sierpnia 2012 roku, sprzedał 4 804 sztuk akcji, po cenie 2,02 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym;
– w dniu 10 sierpnia 2012 roku, sprzedał 2 000 sztuk akcji, po cenie 2,06 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym
– w dniu 17 sierpnia 2012 roku, sprzedał 3 600 sztuk akcji, po cenie 2,12 zł za jedną akcję, w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie