Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2022

Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F

Raport z dnia: 2022-08-10 08:20

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2022 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty asymilacji papierów wartościowych, zgodnie z którym dniem asymilacji 660 908 akcji serii F Spółki zarejestrowanych pod kodem ISIN PLPCCEX00127 z kodem papierów wartościowych podstawowej emisji ISIN PLPCCEX00010 będzie dzień 10 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim