Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2021

Opóźniona informacja poufna

Raport z dnia: 2021-08-30 19:17

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC EXOL S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą negocjacji z PKN Orlen S.A. wspólnie z PCC Rokita S.A. dotyczących dostaw tlenku etylenu po roku 2023 („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 maja 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 25 maja 2021 r., po analizie różnych opcji zabezpieczenia stałych dostaw tlenku etylenu po roku 2023, doszedł do wniosku, że potencjalna możliwość zawarcia z PKN Orlen S.A. długoterminowej umowy dostawy tlenku etylenu wydaje się opcją wartą rozpatrzenia pod warunkiem spełnienia szeregu krytycznych warunków.

Ponieważ jednak propozycja PKN Orlen S.A. niesie za sobą konieczność znacznego zwiększenia ilości odbieranego tlenku etylenu (docelowo do 120.000 ton rocznie), Zarząd Spółki postanowił skierować do PCC Rokita S.A. wniosek o rozważenie koncepcji wspólnych odbiorów tak zwiększonych ilości tlenku etylenu przez obie spółki. W ocenie Spółki będzie to naturalna kontynuacja współpracy w zakresie zakupu tlenku etylenu, którą Spółka i PCC Rokita S.A. prowadzą obecnie.

Warunkiem dalszej analizy przedmiotowej kwestii jest przeprowadzenie szczegółowej i pogłębionej analizy w zakresie zasad wspólnego zagospodarowania tlenku etylenu przez obie spółki, podziału nakładów inwestycyjnych koniecznych do zwiększenia  zdolności produkcyjnych, analizy chłonności rynku produktów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, w tym analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, oraz uzgodnienie w toku negocjacji satysfakcjonujących dla Spółki i PCC Rokita S.A. warunków współpracy z PKN Orlen S.A.

Zarząd Spółki w dniu 25 maja 2021 r. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie ww. działań, pod warunkiem uzyskania akceptacji PCC Rokita S.A. na przeprowadzenie ww. analiz. PCC Rokita S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie tych działań w dniu 25 maja 2021 r.”

Ponadto Spółka informuje, że ewentualna decyzja o podpisaniu z PKN Orlen S.A. umowy dostawy tlenku etylenu będzie uzależniona od odpowiednich zgód korporacyjnych.