Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2019

Oddalenie wniosku HH Technology o zabezpieczenie roszczeń

Raport z dnia: 2019-01-30 22:07

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczącego sporu sądowego z HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: „HH Technology”), informuje, że w dniu 30.01.2019 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu („Sąd”) z dnia 28.01.2019 r., którym to Sąd oddalił w całości złożony przez HH Technology przeciwko PCC EXOL wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu” („Wniosek”). Treść samego Wniosku nadal nie została Spółce udostępniona. Zgodnie jednak z treścią uzasadnienia postanowienia o oddaleniu Wniosku, HH Technology skierowała do Sądu identyczny jak w przypadku PCC Rokita S.A. zakres żądań.

Sąd oddalił Wniosek HH Technology, bo ten nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, nie przedłożył też żadnych miarodajnych środków pozwalających na uznanie, że Spółka w sposób bezprawny wykorzystuje opatentowaną technologię poprzez sprzedaż wynalazku na polskim i zagranicznych rynkach. Tym samym nie sposób uznać, by PCC EXOL uzyskiwał nieuczciwą przewagę nad podmiotami, które wykupiły od HH Technology licencję na wykorzystywanie wynalazku ani nad HH Technology.

Zdaniem Sądu, obawa HH Technology o przyszłe zaspokojenie nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy, nie sposób też uznać, by była realna. Ponadto Sąd stwierdził, iż na tym etapie postępowania, w oparciu o zaoferowany przez HH Technology materiał, nie sposób uznać za prawdopodobne, iż doszło do naruszenia przez Spółkę patentu na wynalazek pt: „sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu”. Zaznaczyć przy tym należy, że ocena roszczenia dokonana na tym etapie postępowania nie oznacza uznania żądania, zabezpieczenia którego domaga się HH Technology, za nieudowodnione w przyszłym ewentualnym postępowaniu. Ostateczne rozstrzygniecie zasadności żądania pozwu zależeć będzie bowiem od wyników ewentualnego postępowania dowodowego.

HH Technology przysługiwać będzie na postanowienie Sądu zażalenie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)