Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2013

Nabycie spółki PCC Chemax

Raport z dnia: 2013-01-29 00:00

Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012, że w dniu 28 stycznia 2013 r. została podpisana umowa nabycia 100 proc. udziałów spółki PCC Chemax Inc. z siedzibą w Piedmont, USA od spółki dominującej PCC SE. Cena nabycia udziałów wyniosła 39 400 000 zł.

Wyniki PCC Chemax będą konsolidowane w sprawozdaniach finansowych PCC Exol SA.

PCC Chemax dostarcza rozwiązania oraz produkty dla wielu branż przemysłu, m.in. dla branży rafineryjno-wydobywczej, obróbki metalu, branży budowlanej i branży włókienniczej.
Poprzez akwizycję Grupa Kapitałowa PCC Exol poszerzy swoją ofertę produktową oraz uzyska dostęp do nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki akwizycji Grupa Kapitałowa PCC Exol będzie obecna na rynkach Ameryki Północnej.

Na podstawie wstępnych danych finansowych PCC Chemax Inc. w 2012 roku osiągnął: przychody ze sprzedaży 26,1 mln USD, EBITDA 2,1 mln USD, zysk netto 1,1 mln USD. Suma bilansowa PCC Chemax Inc. na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 12,7 mln USD, a zadłużenie bankowe 2,7 mln USD. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne