Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2014

Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 27 czerwca 2014 – uzupełnienie informacji

Raport z dnia: 2014-07-08 13:00

Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 27.06.2014 Spółka podała informację o powołaniu w dniu 26 czerwca 2014r. członków Rady Nadzorczej PCC Exol SA na kolejną kadencję (dalej: „Raport”).

Ponadto Spółka w Raporcie przekazała, że informacje dotyczące pani Kamilli Spark oraz Pana Macieja Tybury jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późniejszymi zmianami (dalej: „Informacje”), zostały podane odpowiednio w raportach bieżących RB nr 03/2013 z dnia 09.01.2013 i RB nr 18/2012 z dnia 18.10.2012.

Celem uzupełnienia Raportu, Spółka zamieszcza Informacje dotyczące pani Kamilli Spark oraz Pana Macieja Tybury w załączeniu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22, w zw. z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim