Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2024

Korekta raportu 11/2024 dot. wcześniejszego wykupu obligacji serii C1

Raport z dnia: 2024-05-22 10:35

Zarząd PCC EXOL SA (Spółka) w nawiązaniu do raportu 11/2024 z dnia 21 maja 2024 roku dot. wcześniejszego wykupu obligacji serii C1 informuje, iż wskutek omyłki pisarskiej nastąpiła zamiana prezentowanych w raporcie dat. Niniejszym Spółka koryguje raport jak poniżej:

Było:

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 29 maja 2024 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 3 czerwca 2024 roku.

Jest:

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 3 czerwca 2024 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 29 maja 2024 roku.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku